Raport: sytuacja deweloperów mieszkaniowych z Catalyst po 2Q 2021 r.

Po raz pierwszy przychodzi nam analizować dane, które obejmują pełne 12 miesięcy od wybuchu pandemii. Oczywiście, aż nadto widoczny jest efekt niskiej bazy z kwietnia i maja 2020 r., jednak w drugim kwartale 2021 r. wyniki sprzedaży deweloperów osiągnęły poziomy, które jeszcze przed pojawieniem się Covid-19 uznano by za bardzo dobre. Analizowani przez nas deweloperzy znaleźli nabywców na 6 310 lokali w porównaniu do 6 170 w 1Q 2021 r. (+2,3% q/q) i 2 879 rok wcześniej (+119,2% r/r). To już kolejny kwartał z rzędu, gdy sprzedaż znajduje się pobliżu 6 tys. jednostek. Paliwem dla silnych wyników sprzedażowych są stopy procentowe, pozostające na rekordowo niskich poziomach oraz perspektywy silnego odbicia gospodarczego w kolejnych kwartałach. Przekłada się to na luzowanie polityki kredytowej przez banki, które udzielają coraz więcej kredytów hipotecznych.

Raport: sytuacja deweloperów mieszkaniowych z Catalyst po 1Q 2021 r.

Dom Maklerski Navigator: Mocny popyt na lokale mieszkalne. W najnowszej wersji naszej publikacji dokonaliśmy aktualizacji listy analizowanych deweloperów. W zestawieniu po raz pierwszy uwzględniliśmy dane Echo Investment. Natomiast ze względu na spłatę wszystkich notowanych serii obligacji, zrezygnowaliśmy z pokrycia analitycznego dla Polnord oraz Vantage Development. Pomimo aktualnego braku posiadania obligacji w obrocie przez J.W. Construction, […]

Raport: sytuacja deweloperów mieszkaniowych z Catalyst po 4Q 2020 r.

Dom Maklerski Navigator: Dobry rok w wykonaniu deweloperów pomimo panującej pandemii Ubiegły rok był niezwykle trudnym czasem dla całej gospodarki. Panująca pandemia postawiła przed wszystkimi branżami liczne wyzwania, z którymi musieli zmierzyć się przedsiębiorcy. Wiele sektorów do dnia dzisiejszego boryka się z bezpośrednimi i pośrednimi reperkusjami COVID-19, co sprawia, że liczne gałęzie gospodarki do dziś […]

Raport: sytuacja deweloperów mieszkaniowych z Catalyst po 3Q 2020 r.

Dom Maklerski Navigator: Odmrożenie rynku obligacji korporacyjnych dla sektora W 3Q 2020 r. analizowani przez nas deweloperzy odnotowali sprzedaż na poziomie 4 452 lokali wobec 2 709 jednostek kwartał wcześniej, co oznacza 64,3% wzrost w ujęciu q/q. Dobra sprzedaż jest w naszej ocenie pochodną kilku czynników, wśród których należy wymienić: przesunięcie decyzji o zakupie lokalu […]

Raport: sytuacja deweloperów mieszkaniowych z Catalyst po 2Q 2020 r.

Rynek deweloperski w drugim kwartale 2020 r. w cieniu COVID-19 W drugim kwartale 2020 r. analizowane przez nas podmioty sprzedały 2 722 lokali wobec 4 173 jednostek w analogicznym okresie ubiegłego roku, a więc o 34,8% mniej r/r. Oznacza to, że w 1H 2020 r. ujęci w naszym opracowaniu deweloperzy zakontraktowali 7 077 lokali w porównaniu […]

Raport: sytuacja deweloperów mieszkaniowych z Catalyst po 1Q 2020 r.

Dom Maklerski Navigator: Dobra sprzedaż mieszkań w styczniu, lutym 2020 r. i… COVID-19 W 1Q 2020 r. analizowane przez nas podmioty sprzedały 4 571 lokali wobec 4 467 jednostek w analogicznym okresie ubiegłego roku (+2,3% r/r). W styczniu i lutym 2020 r. na rynku cały czas utrzymywał się wzrost cen oraz wysoki popyt na lokale […]

ZPF: Polscy emitenci obligacji apelują o interwencję na rynku obligacji korporacyjnych

Epidemia koronawirusa praktycznie zamroziła polski rynek kapitałowy, powodując ryzyko braku wykupu obligacji przez emitentów, skutkujące stratami zainwestowanych pieniędzy zarówno przez inwestorów indywidualnych, jak i – w przypadku funduszy inwestycyjnych – przez posiadaczy jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych. Sektor apeluje do Rządu o podjęcie – wzorem innych krajów – pilnej interwencji na tym rynku. Brak skoordynowanej pomocy, […]

Raport: sytuacja deweloperów mieszkaniowych z Catalyst po 2019 r.

Dom Maklerski Navigator: Dobra sprzedaż mieszkań w 2019 r. pomimo problemów administracyjnych W 2019 r. ujęci w opracowaniu deweloperzy sprzedali niemal tyle samo lokali co w 2018 r. (19 353 lokali w 2019 r. w porównaniu do 19 311 w 2018 r.). Na wynik sprzedażowy ubiegłego roku pozytywny wpływ miał zwłaszcza 4Q 2019 r., w […]

Podsumowanie wyników emitentów obligacji

17.12.2019 – Podsumowanie wyników za 3Q 2019 r. – Everest Capital 03.12.2019 – Podsumowanie wyników za 3Q 2019 r. – Unibep 03.12.2019 – Podsumowanie wyników za 3Q 2019 r. – Lokum Deweloper 12.09.2019 – Podsumowanie wyników za 1H 2019 r. – Unibep 11.09.2019 – Podsumowanie wyników za 1H 2019 r. – Everest Capital 09.09.2019 – […]

DCM Index – podsumowanie sytuacji na rynku obligacji korporacyjnych

16.10.2020 – DCM Index październik 2020 16.09.2020 – DCM Index wrzesień 2020 16.08.2020 – DCM Index sierpień 2020 16.07.2020 – DCM Index lipiec 2020 16.06.2020 – DCM Index czerwiec 2020 16.05.2020 – DCM Index maj 2020 16.04.2020 – DCM Index kwiecień 2020 16.03.2020 – DCM Index marzec 2020 16.02.2020 – DCM Index luty 2020 16.01.2020 […]