Raport: sytuacja deweloperów mieszkaniowych z Catalyst po 3Q 2019 r.

Dom Maklerski Navigator: Dobre wyniki sprzedażowe deweloperów w 3Q 2019 r. W drugim kwartale 2019 r. ujęci w raporcie deweloperzy zakontraktowali 4 806 mieszkań  w porównaniu z 4 590 mieszkań sprzedanych we wcześniejszym kwartale, co oznacza 4,7% wzrost. Dane te są dla nas potwierdzeniem, że na rynku cały czas utrzymuje się wysoki popyt na mieszkania, szczególnie wśród […]

Raport: sytuacja deweloperów mieszkaniowych z Catalyst po 1H 2019 r.

Dom Maklerski Navigator: Wyniki sprzedażowe za 2Q 2019 r. potwierdzeniem utrzymującego się popytu na rynku nieruchomości mieszkaniowych.  W drugim kwartale 2019 r. ujęci w raporcie deweloperzy zakontraktowali 4 695 lokali wobec 4 477 mieszkań sprzedanych we wcześniejszym kwartale, co oznacza 4,9% wzrost q/q. Porównując 2Q bieżącego roku z analogicznym okresem roku poprzedniego, okazuje się, że sprzedaż w […]

Raport: sytuacja deweloperów mieszkaniowych z Catalyst po 1Q 2019 r.

Problemy deweloperów z uzyskiwaniem pozwoleń na budowę hamulcem branży w 1Q 2019 r.  1Q 2019 r. pod względem sprzedaży był dla analizowanych deweloperów okresem relatywnie słabym w porównaniu do wyników z 2018 r. i 2017 r., w których mieliśmy do czynienia z największym prosperity branży. Ujęte w raporcie spółki zakontraktowały w ubiegłym kwartale łącznie 4 […]

Raport: sytuacja deweloperów mieszkaniowych z Catalyst po 4Q 2018 r.

4Q 2018 r. w branży deweloperskiej pod znakiem wyborów samorządowych  4Q 2018 r. pod względem sprzedaży okazał się dla polskiej branży deweloperskiej okresem słabym. Analizowani przez nas deweloperzy zakontraktowali w tym kwartale łącznie 5 450 lokali co oznacza spadek o prawie 31% w stosunku do analogicznego okresu 2017 roku. Wynik niepokoi, choć istotnie negatywny wpływ […]

Raport: Obligacje korporacyjne jako źródło finansowania akwizycji

Łącząc kompetencje w zakresie doradztwa przy emisjach obligacji korporacyjnych oraz przy transakcjach fuzji i przejęć zespół Navigator Capital Group po raz drugi poddał analizie emisje obligacji, z których środki przeznaczone zostały na sfinansowanie przejęć innych przedsiębiorstw lub zorganizowanych ich części. Analiza obejmuje okres od uruchomienia rynku Catalyst we wrześniu 2009 roku. Badanie pozwoliło zidentyfikować łącznie […]

Raport: sytuacja deweloperów mieszkaniowych z Catalyst po 3Q 2018 r.

Słabszy sprzedażowo kwartał w wykonaniu deweloperów z rynku Catalyst W pierwszych trzech kwartałach 2018 r. analizowani w raporcie deweloperzy osiągnęli wolumen kontraktacji na poziomie 17 213 lokali w porównaniu z 18 661 w analogicznym okresie 2017 r., co oznacza spadek o blisko 8%. Dynamika sprzedaży widocznie spadła, jednakże warto podkreślić, że okresem odniesienia do tegorocznych […]

Raport: sytuacja deweloperów mieszkaniowych z Catalyst po 1H 2018 r.

1H 2018 r. to okres dalszej dobrej koniunktury na rodzimym rynku mieszkaniowym, choć można zaobserwować wyhamowanie sprzedaży mieszkań w powyższym okresie wśród objętych raportem deweloperów. Analizowane spółki sprzedały w pierwszym półroczu 2018 r. ok. 11,8 tys. mieszkań, 2,2% mniej niż w pierwszym półroczu roku poprzedniego. Należy jednak zaznaczyć, że rok 2017 r. był pod wieloma […]

Raport: sytuacja deweloperów mieszkaniowych z Catalyst po 2017 r.

2017 r. przyniósł kontynuację silnej koniunktury na polskim rynku mieszkaniowym i umożliwił firmom deweloperskim osiągnięcie bardzo wysokich poziomów sprzedaży i wygenerowanie dobrych wyników finansowych. Również I kwartał br. był bardzo udany – analizowane spółki sprzedały wtedy ok. 5,6 tys. mieszkań, 7% więcej niż w I kwartale roku poprzedniego. Dobra sytuacja była napędzana przez niskie stopy […]

Raport: sytuacja deweloperów mieszkaniowych z Catalyst po 4Q2017 r.

Ubiegły rok przyniósł kontynuację bardzo dobrej koniunktury na rynku mieszkaniowym. Rekordowy był również sam IV kwartał 2017 r., w którym analizowani deweloperzy z Catalyst  kolejny kwartał z rzędu pobili łączny rekord sprzedaży, kontraktując prawie 6,5 tys. mieszkań. Dobra sytuacja rynkowa przejawiała się również we wzroście liczby rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych. Cały czas wsparciem dla rynku pozostają […]

Raport: sytuacja deweloperów mieszkaniowych z Catalyst po 3Q2017 r.

Po bardzo dobrym pierwszym półroczu 2017 r. wiodący deweloperzy z rynku Catalyst nie zwalniają tempa. Dzięki dobrej koniunkturze i stabilnemu otoczeniu makroekonomicznemu w trzecim kwartale deweloperzy pobili kolejne rekordy sprzedażowe, coraz bardziej zbliżając się do realizacji ambitnych planów na 2017 r. Wysokie tempo wzrostu skali działalności deweloperów miało przełożenie na dużą aktywność na rynku obligacji. […]