Parkiet: O raportowaniu nabycia akcji spółek nienotowanych

Zapraszamy do lektury artykułu Tomasza Kubika oraz Patryka Piwowarka (odpowiednio: radcy prawnego oraz adwokata w DM Navigator), pt. “O raportowaniu nabycia akcji spółek nienotowanych” opublikowanego w dniu 28.08.2021 w dzienniku Parkiet. Link do artykułu: O raportowaniu nabycia akcji spółek nienotowanych O raportowaniu nabycia akcji spółek nienotowanych Czy spółka publiczna powinna raportować informację w momencie samego […]

Raportowanie okresowe spółek na GPW w 2021 r. – raport Navigator Capital Group

Zapraszamy do lektury Raportu Navigator Capital Group pt. „Raportowanie okresowe spółek na GPW w 2021 r.”. To kolejny rok, w którym dokonaliśmy dokładnej analizy podejścia emitentów z GPW do publikowania  raportów okresowych. Oprócz samego badania dotyczącego stricte roku 2021 posłużyliśmy się także porównaniem zachowania spółek z praktyką zaobserwowaną w roku 2020. Dodatkowym elementem jakiemu postanowiliśmy […]

Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 r.

Maksymalne terminy raportów okresowych w 2021 r. na rynku regulowanym GPW: – raport roczny za 2020 – 30.04.2021 – raport za  I kwartał 2021 –  31.05.2021 – raport półroczny za I pół. 2021 – 30.09.2021 – raport za III kwartał 2021 – 29.11.2021 Maksymalne terminy raportów okresowych w 2021 r. na rynku NewConnect: – raport […]

Parkiet: Rewolucja w raportowaniu tuż-tuż

Zapraszamy do lektury artykułu zawierającego wypowiedzi Bartosza Krzesiaka, Dyrektora Departamentu ECM w Navigator Capital Group, pt. “Rewolucja w raportowaniu tuż-tuż”, opublikowanego w dniu 14.07.2020 w dzienniku Parkiet. Link do artykułu: Rewolucja w raportowaniu tuż-tuż Bartosz Krzesiak Dyrektor Tel. kom.: +48 662 028 247 | E-mail: bartosz.krzesiak@navigatorcapital.pl

Parkiet: Raportowanie pod lupą

Zapraszamy do lektury artykułu zawierającego wypowiedzi Bartosza Krzesiaka, Dyrektora Departamentu ECM w Navigator Capital Group, pt. “Raportowanie pod lupą”, opublikowanego w dniu 24.04.2020 w dzienniku Parkiet. Bartosz Krzesiak Dyrektor Tel. kom.: +48 662 028 247 | E-mail: bartosz.krzesiak@navigatorcapital.pl

Tarcze Antykryzysowe: usprawnienia w zakresie funkcjonowania spółek publicznych (zmiany prawne)

Poniżej prezentujemy krótkie podsumowanie nowych uregulowań, które mają zastosowanie dla spółek publicznych: WZA Udział w walnym zgromadzeniu jest już możliwy jest przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej – możliwość ta nie musi już być wpisana w statucie spółki, jak było dotychczas wymagane, aby móc zorganizować walne zgromadzenie ze zdalnym uczestnictwem akcjonariuszy. Aby prawidłowo korzystać z wprowadzonych […]

Raportowanie okresowe spółek na NewConnect w 2020 r. – raport Navigator Capital Group

Zapraszamy do lektury Raportu Navigator Capital Group pt. „Raportowanie okresowe spółek na NewConnect 2020”. Kolejny rok z rzędu dokonaliśmy analizy podejścia emitentów z NewConnect do momentu publikacji raportów okresowych. Oprócz badania dotyczącego stricte roku 2020 r. dokonaliśmy również analizy segmentów rynku NewConnect pod kątem przeciętnego (wg mediany) zadeklarowanego terminu przekazania raportu rocznego za 2019 r. […]

Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 r.

Maksymalne terminy raportów okresowych w 2020 r. na rynku regulowanym GPW: – raport roczny za 2019 – 30.04.2020 – raport za  I kwartał 2020 –  01.06.2020 – raport półroczny za I pół. 2020 – 30.09.2020 – raport za III kwartał 2020 – 30.11.2020 Maksymalne terminy raportów okresowych w 2020 r. na rynku NewConnect: – raport […]

Nowelizacja Ustawy o ofercie – komentarz DMNavigator

Poniżej prezentujemy komentarz DM Navigator  do Ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Komentarz podsumowuje wszystkie kluczowe zmiany oraz ich praktyczny wpływ na rynek emisji akcji oraz obligacji. Od 23 października 2019 […]

Parkiet: GPW robi na NewConnect gruntowne porządki

Zapraszamy do lektury artykułu zawierającego wypowiedzi Bartosza Krzesiaka, Dyrektora Departamentu ECM w Navigator Capital Group, pt. “GPW robi na NewConnect gruntowne porządki”, opublikowanego w dniu 12.08.2019 w dzienniku Parkiet. Link do artykułu: GPW robi na NewConnect gruntowne porządki Komentarz: Większości działań GPW związanych ze zmianami w regulacjach rynku NewConnect przyświeca cel poprawy jakości. Tematyka zmian w […]