Prospekt Bioceltix S.A. zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dn. 28 lipca 2022 r.