Informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”).

Dom Maklerski Navigator S.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którego funkcję sprawuje Katarzyna Lamczyk. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem: iod@dmnavigator.pl

Administrator danych osobowych


Administratorem Państwa danych osobowych są spółki z Grupy Navigator Capital tj.: Navigator Capital S.A. (KRS: 0000380467), Dom Maklerski Navigator S.A. (KRS: 0000274307) Navigator Debt Advisory sp. z o.o. (KRS: 0000500417), Navigator Capital Advisory Sp. z o.o. (KRS: 0000572258), Navigator Business Consulting sp. z o.o. (KRS: 0000567548), Navigator Business Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (KRS: 0000582556), Navigator Crowdfunding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwane dalej „Navigator Capital”.

Można się z nami kontaktować poprzez:

formularz kontaktowy na stronie: navigatorcapital.pl/o-nas/?go=kontakt
e-mail: biuro@navigatorcapital.pl
telefon: +48 22 630 83 33
adres: ul. Twarda 1800-105 Warszawa

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Możesz się z nim skontaktować w sprawach ochrony danych osobowych pisząc na adres email: iod@navigatorcapital.pl.

Sposób pozyskania i zakres przetwarzanych danych


Państwa dane pozyskaliśmy za pośrednictwem naszego podmiotu przetwarzającego DBMS sp. z o.o. (KRS: 0000373905), poprzez analizę zasobów Internetu takich jak Państwa strona internetowa, portal LinkedIn. Przetwarzamy następujące kategorie danych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko i miejsce pracy.

Cel i podstawa przetwarzania


Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących sytuacjach:

Odbiorcy danych osobowych


Odbiorcami Państwa danych mogą być:

Okres przechowywania danych


Państwa dane osobowe będą przechowywane:

Prawa osób, których dane dotyczą


W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

Prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych


Jeżeli przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej przez Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie mogą Państwo wycofać tę zgodę poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail Administratora. Proszę jednak pamiętać, że cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Wymóg podania danych


Podanie danych jest niezbędne, jeśli chcą Państwo zawrzeć z nami umowę, skorzystać z formularza kontaktowego lub otrzymać ofertę. Podanie danych w celu przetwarzania danych na podstawie zgody jest całkowicie dobrowolne.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie


Nie dokonujemy zautomatyzowanego przetwarzania danych w sposób, który skutkowałby podjęciem wobec Państwa jakichkolwiek decyzji lub w inny sposób wpływał na Państwa sytuację.

________________________________________________________________________________

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Dom Maklerski Navigator S.A. w związku z procesami AML/KYC