DM Navigator kolejny raz partnerem Kongresu Obligacji Korporacyjnych!

Już za kilka dni kolejny Kongres Obligacji Korporacyjnych – największe wydarzenie na polskim rynku obligacji. Kolejny rok z rzędu partnerem wydarzenia będzie Dom Maklerski Navigator SA! W tym roku całe wydarzenie będzie online. W ramach kongresu Krzysztof Dziubiński, CFA oraz Mateusz Pillich poprowadzą warsztaty na temat praktycznych aspektów obowiązkowej dematerializacji obligacji: “”Agent emisji i agent płatniczy dla obligacji – […]

DMNavigator liderem funkcji agenta emisji dla obligacji korporacyjnych

Dom Maklerski Navigator S.A. w trakcie pierwszych 12 miesięcy obowiązkowej dematerializacji obligacji zarejestrował 76 emisji o wartości przekraczającej 856 mln zł, dzięki czemu jesteśmy zdecydowanym liderem rynkowym tej funkcji: Zarejestrowaliśmy największą liczbę obligacji korporacyjnych wśród wszystkich agentów emisji Zarejestrowaliśmy obligacje o największej wartości wśród niebankowych domów maklerskich Co piąta emisja na rynku rejestrowana jest przez DMNavigator […]

ZPF: Polscy emitenci obligacji apelują o interwencję na rynku obligacji korporacyjnych

Epidemia koronawirusa praktycznie zamroziła polski rynek kapitałowy, powodując ryzyko braku wykupu obligacji przez emitentów, skutkujące stratami zainwestowanych pieniędzy zarówno przez inwestorów indywidualnych, jak i – w przypadku funduszy inwestycyjnych – przez posiadaczy jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych. Sektor apeluje do Rządu o podjęcie – wzorem innych krajów – pilnej interwencji na tym rynku. Brak skoordynowanej pomocy, […]

Lokum Deweloper wyemitował obligacje serii F o wartości 65 mln

Grupa Lokum Deweloper, działająca w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie we Wrocławiu i Krakowie, z powodzeniem przeprowadziła emisję 3,5-letnich obligacji serii F o łącznej wartości nominalnej 65 mln zł. W dniu 10 grudnia 2019 r. obligacje, po dokonaniu redukcji, zostały przydzielone 34 inwestorom (uwzględniając subfundusze). Celem emisji było uzyskanie finansowania prowadzonych oraz planowanych inwestycji deweloperskich […]

Nowelizacja Ustawy o ofercie – komentarz DMNavigator

Poniżej prezentujemy komentarz DM Navigator  do Ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Komentarz podsumowuje wszystkie kluczowe zmiany oraz ich praktyczny wpływ na rynek emisji akcji oraz obligacji. Od 23 października 2019 […]

DM Navigator partnerem Kongresu Obligacji Korporacyjnych!

Już za niecałe 3 tygodnie Kongres Obligacji Korporacyjnych – największe wydarzenie na polskim rynku obligacji. W tym rok partnerem wydarzenia będzie Dom Maklerski Navigator SA! W ramach kongresu Mateusz Mucha, poprowadzi panel „Kluczowe czynniki sukcesu emisji obligacji z perspektywy relacji emitent – oferujący – inwestorzy”, w którym wystąpią: Andrzej Dworczak, Wiceprezes Zarządu, Everest Finanse SA Bartosz […]

Dom Maklerski Navigator jako agent emisji zarejestrował pierwsze obligacje w KDPW

Miło nam poinformować, że Dom Maklerski Navigator SA, jako pierwszy agent emisji dla obligacji, zarejestrował obligacje w KDPW zgodnie z regulacjami obowiązującymi od 1 lipca. Rejestracja objęła 5181 szt. obligacji serii B oraz 7070 szt. obligacji serii C wyemitowanych przez Marmorin Sp. z o .o. Od 1 lipca obowiązuje obligatoryjna dematerializacja i rejestracja obligacji w […]

Parkiet TV: Najmniejsze firmy mogą być odcięte od rynku długu

Krzysztof Dziubiński z Domu Maklerskiego Navigator był gościem Przemysława Tychmanowicza w programie Parkiet TV, z którym rozmawiał o wpływie nowych regulacji na rynek obligacji po 1 lipca. Link do pełnego wywiadu: Parkiet TV: Najmniejsze firmy mogą być odcięte od rynku długu 1 lipca to bardzo ważna data dla rynku obligacji korporacyjnych. Wchodzi w życie obowiązkowa dematerializacja […]

Developres wyemitował obligacje serii E o wartości 30 mln zł

Developres wyemitował obligacje o wartości 30 mln zł. Lider rzeszowskiego rynku deweloperskiego – Developres Sp. z o.o. wyemitował obligacje serii E o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł. Obligacje podlegają zmiennemu oprocentowaniu opartemu o stawkę referencyjną WIBOR 6M powiększoną o marżę. Wykup obligacji serii E nastąpi w terminie nieprzekraczającym 31 grudnia 2021 r. Organizatorem emisji […]

Everest Capital Sp. z o.o. wyemitował obligacje serii N o wartości 22 mln zł

Everest Capital wyemitował 3,5 – letnie, obligacje serii N o łącznej wartości nominalnej 22 mln zł. Obligacje podlegają zmiennemu oprocentowaniu opartemu o stawkę referencyjną WIBOR 6M, powiększoną o marżę. Obligacje zabezpieczone zostaną zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności aktualnych i przyszłych przysługujących Everest Finanse S.A. oraz poręczeniami spółek Everest Finanse S.A. oraz Everest Finanse Sp. z […]