Skutki niezwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółek niepublicznych w ustawowym terminie

Zwyczajnym walnym zgromadzeniem nazywamy takie zgromadzenie, które obejmuje porządek obrad przedstawiony w art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) i które odbywa się w terminie wskazanym w ustawie. „Sezon” zwyczajnych walnych zgromadzeń w niepublicznych spółkach akcyjnych zaczął się na dobre, co stanowi dobry moment do zwrócenia uwagi na skutki niezwołania i przeprowadzenia zgromadzenia w […]

Parkiet: O raportowaniu nabycia akcji spółek nienotowanych

Zapraszamy do lektury artykułu Tomasza Kubika oraz Patryka Piwowarka (odpowiednio: radcy prawnego oraz adwokata w DM Navigator), pt. “O raportowaniu nabycia akcji spółek nienotowanych” opublikowanego w dniu 28.08.2021 w dzienniku Parkiet. Link do artykułu: O raportowaniu nabycia akcji spółek nienotowanych O raportowaniu nabycia akcji spółek nienotowanych Czy spółka publiczna powinna raportować informację w momencie samego […]

Parkiet: Papierowe akcje tracą swoją wartość

Zapraszamy do lektury artykułu zawierającego wypowiedzi Bartosza Krzesiaka, Dyrektora Departamentu ECM w Navigator Capital Group, pt. “Papierowe akcje tracą swoją wartość”, opublikowanego w dniu 27.02.2021 w dzienniku Parkiet. Link do artykułu: Papierowe akcje tracą swoją wartość   Bartosz Krzesiak Dyrektor Tel. kom.: +48 662 028 247 | E-mail: bartosz.krzesiak@navigatorcapital.pl

Business Centre Club: Obowiązkowa dematerializacja akcji i rejestr akcjonariuszy

Zapraszamy do lektury artykułu Bartosza Krzesiaka, Dyrektora Departamentu ECM w Domu Maklerskim Navigator SA, dla Business Centre Club, pt. “Obowiązkowa dematerializacja akcji i rejestr akcjonariuszy”. Pomimo upływu terminu z Kodeksu Spółek Handlowych wciąż znacząca cześć spółek akcyjnych nie zawarła umów o prowadzenie rejestru akcjonariuszy Na koniec 2019 r. w Polsce zarejestrowanych było ok 13 tys. niepublicznych […]

Parkiet: Kłopotliwe rejestry akcjonariuszy

Zapraszamy do lektury artykułu zawierającego wypowiedzi Bartosza Krzesiaka, Dyrektora Departamentu ECM w Navigator Capital Group, pt. “Kłopotliwe rejestry akcjonariuszy”, opublikowanego w dniu 10.12.2020 w dzienniku Parkiet. Link do artykułu: Kłopotliwe rejestry akcjonariuszy

Webinar: Obowiązkowa dematerializacja akcji z perspektywy spółki publicznej | DM Navigator & GPW

W najbliższy piątek (23 października) o godz. 11:00 Dom Maklerski Navigator S.A. wraz z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zapraszają na bezpłatne szkolenie online dotyczące dematerializacji akcji z perspektywy spółki publicznej. FORMULARZ REJESTRACYJNY Agenda szkolenia obejmuje następujące zagadnienia: I. Konsekwencje zmian prawnych wprowadzających obowiązkową dematerializację akcji. II. Przebieg procesu dematerializacji – harmonogram działań. III. Pośrednik rejestracyjny – definicja i rola. IV. […]

Parkiet: Co czeka niefrasobliwych akcjonariuszy

Zapraszamy do lektury felietonu Bartosza Krzesiaka, Dyrektora Departamentu Emisji Akcji w Domu Maklerskim Navigator oraz Patryka Piwowarka, Adwokata w Domu Maklerskim Navigator, pt. “Co czeka niefrasobliwych akcjonariuszy”, opublikowanego w dniu 28.09.2020 w dzienniku Parkiet. Link do artykułu: Co czeka niefrasobliwych akcjonariuszy

Korporacyjnie.pl: Wypłata dywidendy w spółkach akcyjnych i komandytowo-akcyjnych po 1 marca 2021 r.

Zapraszamy do lektury felietonu Bartosza Krzesiaka, Dyrektora Departamentu ECM w Domu Maklerskim Navigator SA, który powstał w ramach cyklu publikacji dla Korporacyjnie.pl związanych z obowiązkową dematerializacją akcji wszystkich spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych. Link do pełnej publikacji Tekst felietonu: Dywidenda to część zysku netto spółki kapitałowej, która przypada wspólnikom lub akcjonariuszom zgodnie z uchwałą zgromadzenia wspólników […]

Webinar: Obowiązkowa dematerializacja akcji – szkolenie last minute | DM Navigator

W dniu 23 września 2020 r. o godz. 11:00 serdecznie zapraszamy na organizowany przez Dom Maklerski Navigator webinar poświęcony zagadnieniom obowiązkowej dematerializacji akcji podczas, którego ekspert Domu Maklerskiego Navigator S.A. – Bartosz Krzesiak wyjaśni najczęstsze wątpliwości przedsiębiorców oraz odpowie na Państwa pytania. FORMULARZ REJESTRACYJNY W programie m.in.: I. Obowiązkowa dematerializacja – zmiany, konsekwencje oraz nowe instytucje prawne II. Harmonogram procesu […]