Raport: sytuacja deweloperów mieszkaniowych z Catalyst po 1H2017 r.

Dobra koniunktura i stabilne otoczenie makroekonomiczne pozwoliło wiodącym deweloperom z rynku Catalyst na pobicie kolejnych rekordów sprzedażowych, które powinny umożliwić realizację ambitnych planów na 2017 r. Szybkie tempo wzrostu skali działalności deweloperów przełożyło się na wysoką aktywność na rynku obligacji. Pierwsza połowa 2017 r. była okresem dobrej koniunktury na rynku mieszkaniowym. Utrzymanie się niskich stóp […]

Raport: sytuacja deweloperów mieszkaniowych z Catalyst po 2016 r.

Ostatnie trzy lata były dla deweloperów bardzo udane. Sprzyjające otoczenie makroekonomiczne zaowocowało w 2016 r. wzrostem przekazań na całym rynku o 26,7%.  Analizowani przez nas deweloperzy odnotowali wzrost przekazań o 39,0%, przy jednoczesnym wzroście przychodów z działalności deweloperskiej o ponad 30%. Dobry okres dla deweloperów znajduje również odbicie w realizowanych marżach brutto i netto ze sprzedaży – w […]

Raport: sytuacja deweloperów mieszkaniowych z Catalyst po 2015 r.

Wiodący deweloperzy z rynku Catalyst wykorzystują sprzyjające otoczenie konsekwentnie poprawiając przychody oraz marże. Wzrost o ponad 1/3 sprzedanych lokali w formie umów przedwstępnych i deweloperskich w 2015 r. oraz rosnące cele sprzedażowe na bieżący rok pozwalają stwierdzić, iż nie jest to koniec dobrej passy deweloperów. Ostatnie dwa lata były dla deweloperów bardzo udane. Korzystne otoczenie […]

Raport: Przedterminowe wykupy obligacji

Rośnie liczba przedterminowych wykupów obligacji Liczba transakcji przedterminowych wykupów obligacji w roku 2015 r wyniosła 64 i przekroczyła wartość 1,3 mld PLN. Po czterech miesiącach br. takich transakcji również było stosunkowo dużo, tj. 29 o łącznej wartości bliskiej 270 mln zł. W zakresie obligacji notowanych na Catalyst, w 2015 r. przedterminowo wykupione zostało 8,40% wszystkich serii notowanych […]

Kongres obligacji korporacyjnych

W dniach 24-25 listopada 2014 r. eksperci Navigator Debt Advisory i Domu Maklerskiego Navigator uczestniczyli w Kongresie Obligacji Korporacyjnych organizowanym przez CEETA. Była to pierwsza w Polsce konferencja dotycząca obligacji korporacyjnych o tak użytecznym charakterze – znaczna jej część była prowadzona przez praktyków rynku w formie warsztatów. Eksperci Navigator mieli przyjemność poprowadzić warsztaty na temat […]

Zmiany na Catalyst

Już 1 września 2014 r. wchodzi w życie większość zmian w Regulaminie ASO oraz Zasadach Działania Catalyst zatwierdzonych przez Zarząd GPW w lipcu br. Zmiany te przede wszystkim wprowadzają dodatkowe wymagania w zakresie wprowadzenia obligacji danego emitenta do obrotu w ASO Catalyst oraz nakładają dodatkowe obowiązki informacyjne na emitentów notowanych obligacji. W pozostałym zakresie zmiany […]

Raport: finansowanie akwizycji poprzez emisje obligacji

Łącząc kompetencje w zakresie doradztwa przy emisjach obligacji korporacyjnych oraz przy transakcjach fuzji i przejęć, oraz jednocześnie obserwując rosnącą liczbę emisji obligacji, z których środki przeznaczane są na finansowanie akwizycji, poddaliśmy analizie takie emisje obligacji, ich warunki oraz miejsce w strukturze finansowania transakcji przejęcia. Analiza ta oparta jest o rynkowe emisje obligacji przeprowadzone w ostatnich […]